الأجور التقريبية لتقنيين من الدرجة الثالثة - شهية الطبخ المغربي

الأجور التقريبية لتقنيين من الدرجة الثالثة

données administratives

Catégorie : 99 - PERSONNEL DES CORPS INTER-MINISTÉRIELS
Corps : 04 - TECHNICIENS
Cadre : 00 - REGROUPEMENT DES GRADES DE TECHNICIENS

Grade (échelle) : 08 - TECHNICIEN DE 3ÈME GRADE(9 )

Indice (échelon) : 235-1
Traitement de base : 1 516,18 DH
Indemnité de résidence (Zone C): 151,62 DH
Total mensuel brut des
Indemnités statutaires :
INDEMNITE DE SUJETION
305,00 DH
INDEMNITE DE TECHNICITE
2 580,00 DH
Total 2 885,00 DH
Marié : Non
Nombre d'enfants : 0
Indemnité familiale: 0,00 DH

Retenues mensuelles

Cotisation CMR: 455,28 DH
Cotisation mutuelle :
MUT.GEN.SM 27,29 DH
MUT.GEN.CAISSE COMPL.DE DECES 15,00 DH
AMO 113,82 DH
Total 156,11 DH
Impôt : 53,08 DH
Autres retenues : 0 DH

Résultats de la simulation

Base imposable mensuelle ≈ 4 552,80 DH

Brut Mensuel ≈ 4 552,80 DH
Total Retenues ≈ 664,48 DH
Net Mensuel ≈ 3 888,33 DH

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق